Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Uddannelsen

Hvad er en STU-uddannelse?

STU Norddjurs er en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov.

På STU Norddjurs har vi studerende, der alle behøver støtte og hjælp til at komme godt ind i voksenlivet.

En STU uddannelse er individuelt tilrettelagt, dvs. at hver studerende har forskellige mål og derfor også laver forskellige ting i undervisningen.

Hvad skal du med en STU uddannelse?
En STU uddannelse skal sørge for, at du udvikler dig personligt, socialt og fagligt.

Når du starter på din STU uddannelse er du selv med til afgrænse, hvilke områder du gerne vil arbejde med. Ud fra dine interesser og ønsker nedskrives nogle mål, som danner den overordnede ramme for det du skal blive bedre til i løbet af din uddannelse.

Når du starter på din STU uddannelse hos os sætter vi os ned sammen med dig og finder ud af hvordan vi skal nå nogle af dine mål. Efter en snak om mål sørger vi for at lave nogle mindre mål, der gør det tydeligt og overskueligt for dig, hvad du skal opnå indenfor en kortere periode.

En STU uddannelse kan du først og fremmest bruge på at lære mere om dig selv og hvad du er god til, men også hvad du har svært ved. Ting du kan bruge din STU-uddannelse til:

  • Prøve dig selv af på arbejdsmarkedet.

  • Øve dig i at være sammen med andre mennesker.

  • Blive bedre til at læse hverdags-dansk og hverdags-matematik.

  • Lære at logge på selvbetjeningsløsninger på Internettet.

  • Turde udfordre dig selv.

  • Finde ud af, hvad du vil i dit voksne liv.

  • Lære at håndtere konflikter.

Læs mere om vores linjer, praktik mm. i fanerne til venstre.